Artikel afbeelding

Waarom verbeteren sommige organisaties sneller dan anderen?

Is het u ook al opgevallen dat sommige organisaties/afdelingen/teams sneller verbeteren en innoveren dan andere? Zou dit toeval zijn of zou dit het resultaat zijn van een planmatige aanpak?

Misschien kan de volgende opdeling in 4 niveau's u een inzicht geven over waar u zich bevindt en welke uw volgende stap zou kunnen zijn.

Niveau 1 – Amateurisme

• Enkele experten proberen om dingen te verbeteren.
• Dit is meestal kleinschalig.
• Het is niet gekaderd in een globale visie.
• De impact is beperkt en zelden duurzaam.

Niveau 2 – Opportunisme

• Verschillende medewerkers proberen om dingen te veranderen.
• Dit blijft veelal beperkt tot de eigen afdeling.
• Het kan alle richtingen uitgaan.
• De impact is meestal beperkt en zelden duurzaam.

Niveau 3 – Management

• Alle verbeterinitiatieven kaderen in een bredere en gedeelde visie.
• Het geheel is samenhangend en wordt gecoördineerd.
• Er wordt over afdelingen heen gewerkt.
• De betrokkenheid van medewerkers op de werkvloer is meestal beperkt.

Niveau 4 – Leiderschap

• Alle verbeterinitiatieven kaderen in een brede gedeelde visie.
• Het geheel is samenhangend en wordt gecoördineerd.
• Er wordt over de afdelingen heen gewerkt.
• Iedereen van hoog tot laag is er bij betrokken (empowerment).
• Verbeteren is een deel van de job.

Veel organisaties bevinden zich op niveau 1 of 2 met een sterke focus op lokale verbeterinitiatieven. De echte doorbraken moeten veelal transversaal gezocht worden. Om hier te geraken is een methodologische aanpak noodzakelijk.

Het management dient een duidelijke en gedeelde visie te hebben die de belangen van de silo’s overschrijdt. Focus is hierin belangrijk. Voorts dienen de verbeterinitiatieven gealigneerd te worden op de strategische prioriteiten. Op deze manier worden de schaarse middelen optimaal benut in functie van de strategische prioriteiten.

Op March 22, 2018